Menüü

Naise enesemääramisõigus ja loote eluõigus. Abordi kriminaalõiguslik regulatsioon

Autor:
Number 1997/2
Lk 78-84

Kokkuvõte

Eestis kavandatava kriminaalõigusreformi käigus on üks lahendamist ootavaid küsimusi ka abordi lubatavus või karistatavus. Mõistagi on abordiprobleem vaadeldav ka meditsiiniõiguse ühe valdkonnana, mis ootab oma regulatsiooni. Eesti ajakirjanduses on probleem küll pidevalt üleval olnud *1, kuid seni ei ole juristid oma arvamust avaldanud. Vajadus selleks on aga tõsine, sest abordiprobleem ei ole sugugi ainult kriminaal- või meditsiiniõiguslik. Abordi küsimus on inimelu õiguskaitse küsimus ja seega oma olemuselt põhiseaduslik.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse