Menüü

Kokkuvõte

Viimastel aastatel on plahvatuslikult kasvanud huvi patsiendi õiguste vastu. Mida kujutavad endast patsiendi õigused? See on tegelikult kogum õiguslikest ettekirjutustest ja printsiipidest ning eetilistest juhistest, mida tervishoiutöötajad peaksid oma töös järgima. Põhjamaades on käesolevaks ajaks ainult Soomel oma patsiendi õiguste seadus. Ka Taanis võetakse niisugune seadus arvatavasti varsti vastu.

1. märtsil 1993 jõustunud patsiendi staatuse ja õiguste seadusega ei olnud Soome mitte üksnes põhjamaade, vaid kogu Euroopa esimene riik, kus hakati nimetatud õigusi seadusega reguleerima. Tegelikult kirjutas kriminaalõiguse prof Inkeri Anttila juba 1944. aastal, et meditsiinilist ravi saab lugeda õigustatuks vaid siis, kui patsiendilt on saadud teadlik nõusolek [1]. 60-ndatel hoogustus patsiendi õiguste alane diskussioon ja 80-ndatel hakati nõudma vastava seaduse koostamist.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse