Menüü

Kokkuvõte

Eluruumide erastamise seaduse (RT I 1995, 44, 671) § 15 lõige 1 määrab kindlaks, et elamutes, kus korterite erastamise käigus on tekkinud viis või enam omanikku, asutavad omanikud elamu ühiseks haldamiseks korteriühistu. Korteri erastamisel sõlmitud eluruumi ostu-müügilepingus võttis ostja endale lepingulise kohustuse astuda korteriühistu liikmeks.

Korteriühistute asutamist ja tegevust reguleerib korteriühistuseadus (RT I 1995, 61, 1025; 1996, 42, 811). Allpool püütakse anda ülevaade selle seaduse olulisematest sätetes asjaõigusseaduse (RT I 1993, 39, 590; 1995, 26–28, 355) ja korteriomandiseaduse (RT I 1994, 28, 426; edaspidi KOS) taustal koos mõningate kommentaaridega.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse