Menüü

Tulemused võtmesõna otsingule: "elamureform"

Eluruumide erastamise seadusest
Andra Pärsimägi
1993 2, Lk 28 - 29
Eluruumide erastamise seadus, (edaspidi – erastamise seadus) on poliitikutele tuntavalt suuremat huvi pakkunud kui juristidele ja praktikutele. Seadust on vastu võetud, jäetud välja kuulutamata ...
Elamuseadus vajab parandusi ja täiendusi
Herbert Sepp
1994 10, Lk 245 - 247
Eesti Vabariigi elamuseaduse (edaspidi ES, RT I 1992, 17, 254; I 1994, 28, 426; 40, 653) kehtestamisest möödub lähemal ajal juba kolm aastat. Selle ajaga on ilmnenud selle seaduse tugevate külgede kõrval ...
Eluruumide erastamine
Herbert Sepp
1995 5, Lk 216 - 221
Eluruumide erastamine on alanud ning jätkub täie hooga. See kinnitab, et eluruumide erastamiseks vajalik põhiline normatiivne baas on loodud ja funktsioneerib. Eluruumi üürilepingu alusel kasutatavaid ...
Tehingute tühisus ja kehtetus kohtupraktikas
Herbert Sepp
1996 10, Lk 522 - 524
Kohtutes läbivaadatud tsiviilõiguslikest vaidlustest moodustavad märkimisväärse osa vaidlused seoses lepingute kehtetuks tunnistamisega. Enamasti on sellisteks vaieldavateks lepinguteks elamute ostu-müügi ...
Eluruumi üürilepingust tagastatud elamus
Herbert Sepp
1997 6, Lk 295 - 298
29. jaanuaril 1997 võeti vastu omandireformiga seonduvate õigusaktide muutmise seadus (RT I 1997, 13, 210). Selle seadusega tehti muudatusi ja täiendusi 14-s seaduses. Kõik need muudetud ja täiendatud ...
Korteriühistuseadus ja korteriühistud
Herbert Sepp
1997 3, Lk 137 - 140
Eluruumide erastamise seaduse (RT I 1995, 44, 671) § 15 lõige 1 määrab kindlaks, et elamutes, kus korterite erastamise käigus on tekkinud viis või enam omanikku, asutavad omanikud elamu ühiseks haldamiseks ...
1