Menüü

Tulemused võtmesõna otsingule: "õnnetusjuhtumikindlustus"

Korteriühistuseadus ja korteriühistud
Herbert Sepp
1997 3, Lk 137 - 140
Eluruumide erastamise seaduse (RT I 1995, 44, 671) § 15 lõige 1 määrab kindlaks, et elamutes, kus korterite erastamise käigus on tekkinud viis või enam omanikku, asutavad omanikud elamu ühiseks haldamiseks ...
1