Menüü

Tulemused võtmesõna otsingule: "registerpant"

Õigused tagatise esemetena
Sander Kärson
2009 5, Lk 288 - 300
...erinevaks grupiks. Esimese grupi moodustaksid kinnispant, registerpant ja kommertspant, mis põhinevad lõppastmes asjaõigus­seaduses...
Vallaspant
Villu Kõve
1993 4, Lk 87 - 89
...Erinevalt käsipandist võib ühele asjale seada mitu registerpanti, mis omandavad järjekohad registreerimise avalduse esitamise...
Korteriühistuseadus ja korteriühistud
Herbert Sepp
1997 3, Lk 137 - 140
Eluruumide erastamise seaduse (RT I 1995, 44, 671) § 15 lõige 1 määrab kindlaks, et elamutes, kus korterite erastamise käigus on tekkinud viis või enam omanikku, asutavad omanikud elamu ühiseks haldamiseks ...
1