Menüü

Tulemused võtmesõna otsingule: "hüpoteek"

Kinnisasja koormamine ühisasjaõigustega
Rein Tiivel
2013 10, Lk 699 - 708
...hoonestusõigus, ostueesõigus ja pandiõigus (täpsemalt hüpoteek). Ühtlasi on seaduses fikseeritud ka selguse põhimõte......hoonestusõigus, ostueesõigus ja pandiõigus (täpsemalt hüpoteek). Ühtlasi on seaduses fikseeritud ka selguse põhimõte...
Eesti hüpoteegist rahvusvahelise mõõdupuuga mõõtes
Rein Tiivel
2012 9, Lk 684 - 693
...Sicherungsgrundschuld), millele järgnes napi vahega Eesti hüpoteek. 2012. aasta hinnangute alusel Eesti hüpoteegi koht......kinnispandiõigustest sätestatud aktsessoorne (nõude olemasolu eeldav) hüpoteek ja mitteaktsessoorne kinnisvõlg, mille tekkimine ja...
Kinnispant
Anre Zeno
1993 4, Lk 89 - 92
...TsS, samuti ka BGB tunneb kahte kinnispandi liiki - hüpoteeki ja kinnisvõlga. Kuna tänapäeva Saksamaa kinnispandikäibest......TsS, samuti ka BGB tunneb kahte kinnispandi liiki - hüpoteeki ja kinnisvõlga. Kuna tänapäeva Saksamaa kinnispandikäibest...
Hüpoteegiga tagatud nõude rahuldamine
Leonid Tolstov
2000 5, Lk 288 - 299
...Hüpoteek on juba vana õigusmõiste. Samas on hüpoteek aga meie õiguses siiski veel vähetuntud õigusinstituut......kokku puutunud. *2 Kuigi alates 1993. aastast on hüpoteek Eesti õiguses olemas, ei ole sellega seonduvaid küsimusi ja...
1