Menüü

Kokkuvõte

Kehtiv halduskohtumenetluse seadustik (HKS) jõustus 15. septembril 1993. Kaebuse esitamise tähtaega reguleerib nimetatud seadustiku § 7. Selle normi kohaldamisel tekkis kohtunikel rida küsimusi. Üldistatult võiks need sõnastada järgmiselt.

1. Millal (protsessistaadiumi mõttes) kaebuse esitamise tähtajast kinnipidamise küsimus lahendada?

2. Mida teha kaebusega, mis on esitatud tähtaega rikkudes?

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse