Menüü

Tulemused võtmesõna otsingule: "halduskohtusse pöördumine"

Tõhusa õiguskaitse võimalikkus halduskohtumenetluses
Triin Biesinger
2018 3, Lk 184 - 196
...kohturiigiks muutumist. Käesolevas artiklis keskendutakse halduskohtusse pöördumise õiguse piirangutele, eelkõige just kaebuse......kohturiigiks muutumist. Käesolevas artiklis keskendutakse halduskohtusse pöördumise õiguse piirangutele, eelkõige just kaebuse...
Haldusõiguse euroopastumine
Friedrich Schoch
2017 1, Lk 27 - 41
Modernse riigihalduse mõjuritest rääkides ei saa läbi ilma Euroopa perspektiivita. Juriidilisest vaatevinklist on seetõttu hädavajalik analüüsida riigisisese õiguskorra euroopastumist. See protsess on ...
Protsessiosalised halduskohtumenetluses
Indrek Koolmeister
1994 2, Lk 51 - 53
...määratleb §5. Nimetatud paragrahvi lg.1 kohaselt võib halduskohtusse kaebusega pöörduda enda kaitseks igaüks, kes leiab......määratleb §5. Nimetatud paragrahvi lg.1 kohaselt võib halduskohtusse kaebusega pöörduda enda kaitseks igaüks, kes leiab...
1  2  järgmine lehekülg»