Menüü

Kokkuvõte

Küsimuse ajendiks on riigikohtunik Lea Kalmu eriarvamus Monika Mägi süüdistusasjas*1 ja Riigikohtu esimehe Rait Maruste eriarvamus Enno Tammeri süüdistusasjas.*2

Riigikohtunik Lea Kalm püstitas küsimuse, kas Riigikohtu üldkogul puudub konkreetset kriminaalasja läbi vaadates võimalus eirata Riigikohtu kriminaalkolleegiumi varasemaid otsuseid samas asjas, antud juhul Riigikohtu kriminaalkolleegiumi 17. juuni 1997. aasta otsust, mis tehti M. Mägi süüdistusasjas kaitsja kassatsioonkaebuse läbivaatamisel.*3 Eriarvamusele jäämise põhjus seisnes selles, et ringkonnakohus ei ole asja uuel arutamisel täitnud Riigikohtu juhiseid ega kontrollinud kõiki asjas olevaid tõendeid.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse