Menüü

Mõnedest küsimustest seoses kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse uue redaktsiooniga

Autor:
Number 1998/2
Lk 69-77

Kokkuvõte

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse (RT I 1993, 37, 558; edaspidi KOKS) võttis Riigikogu vastu 2. juunil 1993. Praeguseks on seda muudetud ja täiendatud kokku 19-l korral. Möödunud ajavahemiku jooksul on kogunenud ka piisav seaduse rakenduspraktika.

Vabariigi Valitsuse korraldusega 22. märtsist 1996 nr 272-k (RT I 1996, 23, 474) on moodustatud Vabariigi Valitsuse asjatundjate komisjon kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu väljatöötamiseks. Vastavalt korralduse punktile 3 pidi komisjon esitama oma ettepanekud Vabariigi Valitsusele siseministeeriumi kaudu hiljemalt 1. juuliks 1996.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse