Menüü

Töölepingu lõpetamise korra reguleerimise erinevatest võimalustest

Number 1998/2
Lk 77-80

Kokkuvõte

Käesoleva aasta „Juridica“ esimeses numbris vaatles G.Tavits töölepingu õigusliku reguleerimise erinevaid võimalusi ja M. Muda töölepingu sõlmimise erinevaid võimalusi Euroopa Liidu direktiivist lähtuvalt. Töölepingu reguleerimise küsimused on käesoleval ajal väga aktuaalsed, kuna võlaõigusseaduse eelnõu koostamisega on tõusetunud küsimus töölepingu regulatsiooni paigutamisest võlaõigusseadusesse. G. Tavits jõuab oma artiklis tõdemuseni, et küsimus polegi selles, kas töölepingut siduda võlaõigusenormidega, pigem on küsimus selles, millises ulatuses ja kuidas seda teha. See on tõepoolest põhiline probleem. Praegu ei kahtle ilmselt keegi, et tööleping peab olema seotud tsiviilseadustiku, sh võlaõigusseaduse üldosa mõningate põhimõtetega. Iseküsimus on, kas sidumise juures tuleb üle võtta mõne teise riigi õigussüsteem või on eelkõige vaja arvestada töösuhete reguleerimisel Eestis kujunenud olukorda ja siduda tööleping võlaõigusseadusega viisil, mis ei kahjusta töötajate õiguslikku seisundit ning ei tekita sotsiaalseid pingeid.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse