Menüü

Kokkuvõte

28. jaanuaril 1998 võttis Riigikogu vastu alaealise mõjutusvahendite seaduse (RT 1998, 17, 264) ning tegi vastavad muudatused kriminaalkoodeksis, kriminaalmenetluse koodeksis ja haldusõiguserikkumiste seadustikus (RT 1998, 17, 265). Mitu aastat kestnud töö ja diskussioon jõudis lõpule või saavutas vähemalt olulise vahetulemuse, kui eeldada, et karistusõiguse reform võib edaspidi teha selles valdkonnas veel muudatusi. Probleemil on olulised väljundid nii kriminoloogiasse kui ka materiaalsesse ja formaalsesse kriminaalõigusesse.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse