Menüü

Kokkuvõte

Kes oleks võinud arvata, et alles kuuendal aastal pärast põhiseaduse vastuvõtmist küpseb juristide ringkondades intriig, mis annab märku edasiviivate õigusideede puudumisest. Põhiseadus sisaldab meie õiguspoliitika kontseptsiooni ja on õigusliku mõtte alusdokument. Tänases Eestis ei saa olla ka seadusest kõrgemalseisvat, ilmeksimatut, juhtivat ja suunavat jõudu, kelle targale tahtele alludes saaks juristid kui õiguse asjatundjad oma oskusi rakendada. Analüüsimata riikluse hetkeseisu, pole mõtet ka tulevikusihte seada. Sõnastaksin mõningad tunded, mis käesoleva artikli autori arvates iseloomustavad Eesti õiguskorda täna.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse