Menüü

Kokkuvõte

Meie juristide tavakäsitlusest veidi erinevalt ei alustaks ma Riigikogu rolli käsitlemist õigussüsteemi kujundamisel mitte Riigikogu pädevust reguleerivast põhiseaduse §-st 65 või Riigikogu kohta riigivõimu teostajate süsteemis määratlevast §-st 59, vaid hoopis Eesti riigi kõrgeimat võimukandjat määravatest §-dest 1 ja 56. Nendest paragrahvidest selgub, erinevalt üpris sageli esitatavatest väidetest, et kõrgeima riigivõimu kandja Eestis on rahvas, Eesti kodanikud. Riigikogu on Eesti rahva tahte seadustamise vahend.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse