Menüü

Kokkuvõte

14. aprilli koosoleku teemaks oli „Emile Durkheim ja hälbekäitumise sotsioloogia“. Esmalt kõneles Jaan Ginter E. Durkheimi vaadetest kuritegevuse kohta ning seejärel Silvia Kaugia Durkheimi uuringutest enesetappude valdkonnas.

Emile Durkheimi anoomiakontseptsiooni järgi on kuritegevus tihedas seoses ühiskonnas toimuvate muudatustega. Ühelt poolt seostas Durkheim kiired muudatused ühiskonnas kuritegevuse kasvuga. Kiired muudatused (nii negatiivsed kui positiivsed) vähendavad teatud ajaks ühiskonna võimet oma liikmete käitumist kontrollida ning see leiab väljenduse kuritegevuse kasvus. Mida kiiremini muudatused toimuvad ning mida olulisemad need on, seda suurem on kuritegevuse kasv.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse