Menüü

Tulemused võtmesõna otsingule: "õigussotsioloogia"

Karistus ja karistamine (uudis)meedias
Halliki Harro-Loit
2022 9-10, Lk 749 - 751
Laias laastus saab küsida karistuse, karistamise ja meedia suhete kohta neljast erinevast aspektist: kuidas meediakajastus mõjutab inimeste arusaama karistusest; kuidas meedia karistust ja karistamist ...
Õiguskultuur ja kuritegevuse kontroll
Jüri Saar
2013 1, Lk 56 - 66
Tõlgendava lähenemise raames omistatakse kuritegevusele ja selle kontrollile kultuuriline tähendus ja ei vaadelda kultuuri pelgalt kui ühte kuritegevusega seonduvat faktorit. Käitumise määratlemine kriminaalsena ...
Õigusteadvuse mõiste konstruktsioonidest
Silvia Kaugia
2012 2, Lk 112 - 121
Küsimusele õigusteadvuse olemusest ei saa vastata üheselt. Õigusteadvuse teoreetilises käsitluses eristatakse kahte põhisuundumust. Esiteks õigusteadvus kui materiaalse õiguse peegeldus inimeste teadvuses ...
Küsimus õigest õigusest
Silvia Kaugia
2009 2, Lk 67 - 75
Küsimus õigest õigusest on olnud ja on jätkuvalt aktuaalne igas kultuuri- ja õigusruumis. Tänapäevaste, üha enam industrialiseeruvate ja globaliseeruvate ühiskondade toimimiseks on hädasti vaja jõuda toimivamate ...
Õigussotsioloogilisi lähenemiskatseid kohtumenetlusele
Eerik Kergandberg
1994 5, Lk 118 - 119
...lääneriikides on vähemalt viimase veerandsaja aasta jooksul õigussotsioloogia üheks lemmikobjektiks olnud just kohtumenetlus. I......lääneriikides on vähemalt viimase veerandsaja aasta jooksul õigussotsioloogia üheks lemmikobjektiks olnud just kohtumenetlus. II...
Õigussotsioloogia olemus, koht ja ülesanded kaasaja ühiskonnas
Silvia Kaugia
1995 8, Lk 360 - 361
...konkreetseid daatumeid ja nimesid, mis otseselt seonduksid õigussotsioloogia tekkega: see teadus on tekkinud ja arenenud üldsotsioloogia......konkreetseid daatumeid ja nimesid, mis otseselt seonduksid õigussotsioloogia tekkega: see teadus on tekkinud ja arenenud üldsotsioloogia...
Ad rem ja ad acta. Õigusteadus
Raul Narits
1995 3, Lk 86 - 86
Sinu ette on jõudmas meie ajakirja uus rubriik. See kannab pealkirja „Ad rem ja ad acta“, mis võiks tähendada suhteliselt vabas tõlkes „midagi asjakohast selgitama“. Miks sündis ja millele pretendeerib ...
Kuritegevus kui ühiskondlik probleem
Rein Kiviloo
1996 5, Lk 236 - 239
Niisugust nimetust kandis üleriigiline nõupidamine, mis toimus Kriminaalpreventsiooni Nõukogu korraldusel 15. mail 1996 Rahvusraamatukogu konverentsisaalis. Nõupidamine korraldati vastavalt nõukogu ...
Eutanaasia ja surmanuhtlus
Piibe Jõgi
1996 3, Lk 108 - 110
1995. aasta sügissemestri viimastel päevadel lõpetasid õigusteaduskonna esimese aasta tudengid oma kursuse „Poliitilise ja õigusliku mõtte entsüklopeedia“ kolme suure seminariga. Nende käigus arutleti ...
Kuritegevuse dünaamika ja tulujaotus
Ando Leps, Mart Remmel
1996 1, Lk 25 - 29
Kuritegevuse dünaamika Eestis on viimastel aastatel analüütiliselt küllaltki huvitav, ennekõike seetõttu, et kuritegevusega seotud parameetrid ei käitu ajas üldse mitte monotoonselt. Teiste sõnadega asi ...
1