Menüü

Kokkuvõte


Vähemuse kaitse põhjused ja viisid

Aktsiaseltsi tegevuse efektiivsuse tagamiseks on kehtestatud põhimõte, et otsuste tegemisel on määrav enamuse tahe. See võib aga põhjustada teravaid vastuolusid. Esiteks võib aktsionäridel olla erinev arusaam sellest, mis on aktsiaseltsile kõige kasulikum. Teiseks võib põhjuseks olla enamuse soov luua endale vähemuse arvel eeliseid. See ongi põhjuseks, miks seadustes on püütud leida regulatsioon, mis tagaks ühelt poolt enamusele võimaluse võtta vastu aktsiaseltsi normaalseks tegevuseks ja arenguks vajalikke otsuseid, kuid annaks samas vähemusele võimaluse vajadusel kaitsta oma seaduslikke huve. Võib koguni väita, et vähemusaktsionäride olemasolu on omamoodi rikkumisi takistavaks asjaoluks ja aktsiaseltsi tegevuse seaduspärasuse tagatiseks, mis ei lase enamusel ja juhtkonnal segamatult tegutseda.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse