Menüü

Tulemused võtmesõna otsingule: "aktsiaselts"

Ühingute piiriülene liikumine Euroopa Liidus
Külliki Feldman
2015 2, Lk 113 - 137
...tavapäraselt ei eksisteeri ühes riigis näiteks kahte aktsiaseltsi vormi – saab piiriülese ümberkujundamise kaudu säilitada......takerdus töötajate osalemise küsimusse. *137 Pärast aktsiaseltside riigisisese ühinemise reegleid harmoneeriva 3...
Kontsernisisese cash pooling’u kasutamise võimalikud piirangud
Karl Kull
2011 10, Lk 740 - 747
...moodustab tütarettevõtjaga sama kontserni, kui sellega ei kahjustata aktsiaseltsi või osaühingu majanduslikku seisundit ega võlausaldajate......või tütarettevõtja anda eelnevalt nimetatud isikutele laenu aktsiaseltsi aktsiate või osaühingu osade omandamiseks. Cash...
Eraõigusliku juriidilise isiku organi liikmete õigussuhted
Kalev Saare
2010 7, Lk 481 - 490
...organi või juhtorgani liikmetega. Kapitaliühingutest aktsiaseltsi aktsionärid ja osaühingu osanikud on allutatud tsiviilseadustiku...... −   äriseadustikuga *3 (ÄS) reguleeritud aktsiaselts, osaühing, täisühing ja usaldusühing ning tulundusühistuseadusega...
10-aastane äriseadustik – tagasivaade senisele arengule
Villu Kõve
2005 9, Lk 595 - 605
...näiteks ettevõtteseadus*4, ühistuseadus*5, taluseadus*6, aktsiaseltsi põhimäärus*7, majandusühingute põhi­määrus*8, riigiettevõtte......valitses samasugune arusaam ka äriühingute suhtes (nt et aktsiaseltsi vara kuulub aktsionäridele). Loodi ka õigusaktides...
Aktsiakapitali õiguslik reguleerimine: olevik ja tulevik
Andres Vutt
2005 9, Lk 606 - 620
...aktsiakapitalist õigustamatuid väljamakseid ning keeld aktsiaseltsil omandada oma aktsiaid. Direktiivi kohaselt on samuti......aktsiakapitalist õigustamatuid väljamakseid ning keeld aktsiaseltsil omandada oma aktsiaid. Direktiivi kohaselt on samuti...
Hea ühingujuhtimise tava tänapäeva ühinguõigusena
Margit Vutt
2005 9, Lk 636 - 644
... Alates 1992. aasta detsembrist kehtis seal börsiaktsiaseltsidele (samuti soovituslikuna) ühingujuhtimise tavade......seadusesse. Nimelt näeb AktG*24 § 161 ette, et börsiaktsiaseltsi juhatus ja nõukogu peavad igal aastal esitama seaduses...
1  2  3  järgmine lehekülg»