Menüü

Kokkuvõte

Käesolevas artiklis antakse ülevaade maksu kui avalik-õigusliku kohustise põhitunnustest, tema erinevustest teiste avalik- ja eraõiguslike kohustistega võrreldes, maksuõigussuhte põhielementidest, maksude eesmärkidest ja mõjudest ning maksude liigitamise alustest.

Maksu definitsioon

Selleks, et piiritleda maksuõiguse esemeks olevaid õigussuhteid ning eristada neid teistest avalik- ja eraõiguslikest kohustistest, on vajalik sõnastada maksu definitsioon.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse