Menüü

Kokkuvõte


Tulumaksu kinnipidamine mitteresidentidele makstavatelt dividendidelt

Käesolev artikkel on ajendatud sellest, et 1998. aasta algul on tulumaksuseaduses (RT I 1998, 9, 111; 61, 979; edaspidi TMS) kaks korda muudetud mitteresidentidele tehtavate dividendimaksete maksustamise korda. 10. septembril 1997 võeti vastu tulumaksuseaduse muutmise seadus (RT I 1997, 72, 1187). Sellega täiendati § 26 lõiget 2 punktiga 11 ning kehtestati alates 1. jaanuarist 1998 26%-lise määraga tulumaksu kinnipidamise kohustus mitteresidentidele tehtavatelt dividendimaksetelt. 25. veebruaril 1998 võeti vastu tulumaksuseaduse § 26 muutmise seadus (RT I 1998, 28, 353), millega otseinvesteeringud*1 vabastati tulumaksu kinnipidamise kohustusest tagasiulatuvalt 1. jaanuarist 1998. Viimase muudatusega säilis 26%-line tulumaksu kinnipidamise kohustus vaid portfelliinvesteeringuid omavatele mitteresidentidele tehtavatele dividendimaksetele, s.t mitteresidentidele, kelle osalus Eesti äriühingus on alla 25%.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse