Menüü

Aktsiate asendamise ja juurdemaksetega seotud küsimusi aktsiaseltside ühinemisel

Autor:
Number 1999/5
Lk 222-224

Kokkuvõte


Sissejuhatus

Käesoleva artikli eesmärgiks on lühidalt analüüsida äriseadustikus sätestatud aktsiaseltside ühinemismenetluse aspekte ühinemisel aktsiate asendamise teel, aktsiaseltside ühinemisega kaasnevat ühendava ühingu aktsiakapitali tõstmist ning selle registreerimist äriregistris.

1. Aktsiate asendussuhe kui ühinemislepingu kohustuslik tingimus

Ühinemislepingu kohustuslikud tingimused on sätestatud äriseadustiku (ÄS) § 392 lõikes 1. Üheks ühinemislepingu kohustuslikuks tingimuseks on vastavalt ÄS § 392 lõige 1 punktile 2 ühinevate ühingute aktsiate vahetussuhe ja juurdemaksete suuruse määratlemine, kui juurdemakseid tehakse.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse