Menüü

Kokkuvõte

Käesoleva artikli eesmärgiks on anda ülevaade kohtupraktikast lepinguvälise kahju hüvitamise asjades. Tuginetud on linna- ja maakohtute, ringkonnakohtute ja Riigikohtu lahenditele ajavahemikul 1995–1999.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse