Menüü

Kokkuvõte

Kriminaalõiguse ja -menetluse küsimused, millega riigid peavad tegelema, on sarnased. Nendest väärivad eelkõige esiletõstmist sellised probleemid nagu üldine kuritegevuse kasv, eriti sellistes valdkondades nagu organiseeritud kuritegevus, pettus ja majanduskuritegevus; rahaliste vahendite puudujääk erinevate õiguskaitseorganite (politsei, prokuratuur, kohtud, vanglad) finantseerimisel; vähene koostöö õiguskaitseorganite vahel; õiguse komplekssus; kasvavad nõuded menetlustoimingute kvaliteedile (eelkõige Euroopa Inimõiguste Kohtu nõudmiste tõttu); menetlustoimingute pikaajalisus; eksisammud seaduste kohaldamisel; kuriteoohvrite ebapiisav kaitse ning tõsiasi, et avalikkuse usaldus õiguskaitsesüsteemi suhtes kahaneb pidevalt.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse