Menüü

Kokkuvõte

Õigusteenuste osutamist on püütud reguleerida kogu taasiseseisvuse perioodil. Konkreetsete valitsuseelnõudeni jõuti Riigikogu eelmise legislatiivperioodi jooksul. Parlament ei jõudnud siiski vastu võtta menetluses olnud advokatuuriseaduse ja õigusteenuse seaduse eelnõusid ning need langesid pärast valimistulemuste selgitamist 1999. aasta kevadel menetlusest välja. Tegemist oli siiski silmapaistva katsega komplekselt sätestada õigusteenuse osutajate ring, nende tegevuse raamid ja õigusabi osutamine vähekindlustatud isikutele. Tänaseks on parlamendi menetlusse täiendatud kujul jõudnud advokatuuri seaduse eelnõu (463 SE), mille olulisemaid valikuid ja põhimõtteid siinkohal tahame selgitada.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse