Menüü

Kokkuvõte

Käesolev artikkel käsitleb kahte põhilist aktsionäride mittevaraliste õigust: aktsionäri õigust teabele ja aktsionäri hääleõigust. Selleks et teha kindlaks Eesti kehtiva õiguse teoreetilised alused ning uurida meie regulatsiooni täiendamise vajadust, analüüsitakse alljärgnevalt erinevate jurisdiktsioonide vastavaid regulatsioone. Arvestades Eesti kavandatavat ühinemist Euroopa Liiduga, on tähelepanu pööratud EL-i õigusele. Aktsionäri mittevaralisi õigusi puudutav Euroopa Liidu viies äriühingu direktiiv *1 on veel eelnõu staadiumis ning võib arvata, et lähiajal seda vastu ei võeta. Kuna direktiiv ei reguleeri kõiki aktsionäride mittevaraliste õigustega seotud küsimusi, on alljärgnevalt käsitlemist leidnud ka Saksa ning Inglise õigus. Siinjuures on oluline silmas pidada, et Kontinentaal-Euroopa õigussüsteemi ja üldise õiguse vahel on kohati suured erinevused. Näiteks on Inglismaal aktsionäril tavaliselt üks hääl, sõltumata tema aktsiate arvust. Seetõttu mõnede teemade puhul on võrdlus Inglise õigusega välja jäetud. Kirjutuses toodud järeldused ei pretendeeri ainuõigsusele, kuid loodetavasti tekitavad diskussiooni nii teoreetikute kui praktikute seas.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse