Menüü

Kokkuvõte

1. Sissejuhatus

Uus karistusseadustik ei muutnud ainult lõpuleviidud süüteo struktuuri, vaid tegi ka olulisi muudatusi süüteo toimepanemise staadiumite regulatsioonis. Kõige tähelepanuväärsemaks uuenduseks kehtiva õigusega võrreldes tuleb ilmselt pidada süüteo toimepanemise staadiumite arvu vähendamist KarS-s. Kui KrK § 15 põhjal on võimalik rääkida kolmest süüteo toimepanemise staadiumist – süüteo ettevalmistamisest, süüteokatsest ja lõpuleviidud süüteost –, siis KarS on suuremate Lääne-Euroopa riikide karistusõiguste eeskujul üldosas loobunud ettevalmistamise kriminaliseerimisest. Seega on KarS-s vaid kaks süüteo toimepanemise staadiumi, milleks on süüteokatse ja lõpuleviidud süütegu.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse