Menüü

Tulemused võtmesõna otsingule: "süütegu"

Muudatused juriidilise isiku süüteovastutuses
Markus Kärner
2023 4-5, Lk 391 - 410
...õiguslikke kohustusi, mille eesmärgiks oli taoliste süütegude ärahoidmine. K2. OÜ X tegutseb eralasteasutusena......huvides või tema õiguslikke kohustusi rikkudes toime süütegusid. Selliste rikkumiste vältimiseks tuleb tagada nõuetekohane...
Süü
Eerik Kergandberg
2022 9-10, Lk 667 - 673
... et tavaarusaama kohaselt taunitaksegi ühiskonnas süütegude toimepanijaid (nii, nagu eeldab ju ka nimetus!)......aastal 1882 on selges eesti keeles kirja pandud, et „süütegusid ei arvata sugugi süüks, kui nemad on tehtud: 1...
Kurjategija kinnipidamise õiguse probleeme
Kristo Adosson
2015 8, Lk 544 - 552
Üldine kurjategija kinnipidamise õigus on õiguskorra poolt igaühele tagatud õigus, mille tekkimise kriteeriumid ja kasutamise piirid saab tuletada kriminaalmenetluse seadustiku (KrMS) § 217 lõikest 4. ...
1  2  3  4  5  järgmine lehekülg»