Menüü

Kokkuvõte

Kehtiva õiguse suutmatus kaasaegsetes oludes toime tulla võib põhineda asjaolul, et see kontseptsioon toetub eeskätt asjadele ja õigustele ning nende füüsilisele esinemisele ajas ning ruumis. Arvutite muutumine inimkonna väärtuslikeks tööriistadeks on esitanud õigusele mitmeid väljakutseid, millest peamised on tulla toime kiirete muutustega ning alal hoida sajandite vältel kujunenud väärtushinnanguid ja traditsioone. Sellele vaatamata pole arvuti midagi enamat kui abivahend, mille loojaks, sisustajaks ja kasutajaks on endiselt inimene. Tulevaste põlvkondade tarvis õigust luues peaks seadusandja aga pöörama tähelepanu ühiskonnas toimuvatele muudatustele: õiguse seos aja ja ruumiga on sama lähedane, kui selle suhe inimestega. Seetõttu tuleks infoühiskonna tunnustena käsitleda ka selle ühiskonna arusaama nendest õiguse kehtivuse seisukohalt äärmiselt olulistest kategooriatest. Artikkel peatubki õiguse seostel aja, ruumi ja inimestega ning nende seoste muutumisel infoühiskonnas.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse