Menüü

Kokkuvõte

Artikkel tutvustab pikkade kodifitseerimisalaste traditsioonidega riigi – Prantsusmaa – kogemusi kodifitseerimise ja süstematiseerimise valdkonnas. Kuigi Eesti ja Prantsusmaa õigusloomealane probleemidering kattub vaid osaliselt, aitab artikkel kodifitseerimise vajadustest, võimalustest ja viisidest aru saada, tutvustades lähemalt kodifitseerimisprotsessi ja selle erinevaid tahke.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse