Menüü

Kokkuvõte

Tänapäeva elustiil ja arengutase on loonud võimalused kaupade ja kapitali vabaks liikumiseks üle riigipiiride. Kaupade vaba ja tootja poolt kontrollimatu liikumine ühest riigist teise kahjustab kaubamärgiomanike huvisid, kes soovivad kasumi maksimeerimise eesmärgil ise otsustada, millises riigis ja millise hinnaga oma kaubamärki kandvaid kaupu müüa.

Artiklis käsitletaksegi aina ulatuslikumaks muutuva paralleelimpordi olemust, selle eeltingimusi, avaldumist ning paralleelimpordi ulatust. Eelkõige otsib autor vastust küsimusele, kas ja kuidas on võimalik paralleelimporti õiguslikult reguleerida ja käsitletakse paralleelimpordi üldist lubatavust/keelatust. Peatutakse kaubamärgiomaniku ainuõiguste ammendumise regulatsioonil ning sellest sõltuval paralleelimpordi lubatavusel/keelatusel rahvusvahelistes lepingutes, Euroopa Ühenduse õiguses, samuti Eesti vastavat regulatsioonil.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse