Menüü

Kokkuvõte

Tulumaksuseaduse keskseks mõisteks on tulu. Samas ei defineeri seadus tulu mõistet. Erinevad tulumaksuseadused läbi aegade on selle asemel lähtunud tulu majanduslikust käsitlusest ning selle kohaselt on tulu igasugune rahas mõõdetav sissetulek. Tulu mõistega seotud küsimused ei ole pelgalt teoreetilised. Hasartmängudest saadud tulu maksustamisega seoses tekkinud poleemika on tegelikult ajendatud just tulu mõistest ning tegemist on põhimõttelise küsimusega, millisest tulu teooriast peaks Eestis lähtuma.

Artikkel analüüsib Eesti tulumaksuseaduse asendit maksusüsteemis ning käsitleb tulu mõistet ja maksuvabastusi. Artikkel keskendub füüsilise isiku tulu maksustamisele. Võrdleva materjalina on kasutatud Saksa õigusteadlaste teoseid, tulu mõiste juures on appi võetud ka USA Internal Revenue Code. Artikli esimene osa keskendub maksusüsteemi üldprintsiipidele, teine osa tulu mõistele ning kolmas osa käsitleb probleeme hasartmängust ja muudest sarnastest allikatest saadud sissetulekutega.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse