Menüü

Kokkuvõte

29. juunil lahkus meie hulgast jäädavalt professor Inge-Maret Orgo, optimistlik ja päikeseline inimene, meeldiv kolleeg, hea ema ja hoolitsev vanaema.

Professor Orgo oli pühendunud Tartu Ülikoolile ja tööõigusele. Lõpetanud 1959. aastal õigusteaduskonna, jätkas ta siin õpinguid aspirandina (1964–1967) ning alates 1967. aastast kuni elu lõpuni oli õigusteaduskonna tööõiguse õppejõud. Inge-Maret Orgo läbis akadeemilise karjääri kõik astmed: 1968. aastal kaitses kandidaadikraadi, oli assistent, vanemõpetaja ja dotsent, aastatel 1992–2000 korraline professor, alates 2000. aastast erakorraline professor ja emeriitprofessor. Juhatas riigi- ja haldusõiguse kateedrit ning töö- ja sotsiaalhooldusõiguse õppetooli, oli aastatel 1987–1991 õigusteaduskonna dekaan, 1995–1999 eraõiguse instituudi juhataja, 1994–2003 Riigikohtu konsultant. Ta oli ülikooli nõukogu liige ja Eesti Akadeemilise Õigusteaduse Seltsi esinaine.

Professor Orgo oli juhtiv tööõiguse asjatundja Eestis, kes andis olulise panuse Eesti uue tööõiguse loomisesse. Ta oli paljude tööseaduste, sh töölepingu seaduse peamine autor ja juhtis osales ka haridusseaduste väljatöötamisel. Juristina oli professor Orgol hästi arenenud sotsiaalne õiglustunne, ta oli eelkõige töötajate huvide kaitsja. Inge-Maret Orgo oli väga hea lektor, tema loenguid ootasid nii üliõpilased kui ka praktikud. Asjatundlikkus õppejõu ja teadlasena ning julgus öelda, mida mõtles, tegid temast aastateks õigusteaduskonna ja Eesti õigusteaduse ühe alustala ning arengu edasiviija. Tal oli palju õpilasi, tema juhendamisel on kaitstud kaks doktoritööd, sellega on ta taganud tööõiguse arengu järjepidevuse.

Professor Orgo oli ajakirja Juridica toimetuskolleegiumi liige alates ajakirja asutamisest 1993. aastal kuni 2002. aastani. Ühtlasi oli ta Juridica üheks viljakamaks autoriks. Tema artikleid loeti huviga ning need mõjutasid oluliselt Eesti õigusteooriat ja -praktikat. Inge-Maret Orgo oli laia huvideringiga inimene. Tema tegevus ei piirdunud vaid juuraga, ta oli Eesti Akadeemiliste Naiste Ühingu president, alati osales ta kultuuri- ja spordiüritustel. Professor Orgole on antud Valgetähe V klassi teenetemärk.

Inge-Maret Orgo oli vapper inimene: võideldes viimase pooleteise aasta jooksul raske haigusega, ei andnud ta vaimselt alla, suutis olla optimistlik ja tegev oma päevade lõpuni. Professor Inge-Maret Orgo lahkumine on tema omastele ja Eesti juristkonnale valus kaotus. 4. juulil sängitati Inge-Maret Orgo Raadi kalmistule. Meie mälestustes jääb ta elama.


Sulge

Sisenege veebiväljaandesse