Menüü

Kokkuvõte

Keskkonnaõigusest on lühikese aja jooksul kujunenud täisväärtuslik õigusharu. Keskkonnaõigus ei ole enam lihtsalt üks üldise haldusõiguse valdkond, vaid iseseisev nähtus kaasaegses õigussüsteemis. Selle kinnituseks on asjaolu, et keskkonnaõiguse raames on tunnustamist leidnud spetsiifilised, vaid sellele õigusharule omased printsiibid. Teiseks on keskkonnaõiguse kodifitseerimine. Need kaks arengutendentsi on omavahel ka tihedalt seotud. Printsiipide rolli keskkonnaõiguse kodifitseerimise suunanäitajana ei ole võimalik üle tähtsustada. Kodifitseerimisprotsessis moodustavad keskkonnaõiguse põhiprintsiibid tulevase ehitise vundamendi ja selliste põhimõtete hulgas on tänapäeva keskkonnaõiguses määrav roll ettevaatusprintsiibil.

Artiklis uuritakse printsiibipõhise regulatsiooni rolli keskkonnaõiguses ja ettevaatusprintsiibi kui kaasaegse keskkonnaõiguse kontseptuaalse tuuma seoseid teiste keskkonnaõiguse põhiprintsiipidega.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse