Menüü

Tulemused võtmesõna otsingule: "Keskkonnaõigus"

Keskkonnatasude õiguslik olemus ja eesmärgid
Alan Paas
2019 5, Lk 372 - 381
...Keskkonnaõiguses ei ole tingimata vaja määrata konkreetset tulemust......seaduses sätestatud keskkonnatasude eesmärke. Keskkonnaõiguses ei ole tingimata vaja määrata konkreetset tulemust......maksmise kohustuse tekkimise seisukohast tähendust. Keskkonnaõiguse eriseadustes määratletud keskkonnakahju mõistet pole...
Keskkonnakasutuse kava kui halduse tegevusvorm
Ivo Pilving
2010 1, Lk 51 - 62
...Keskkonnaõiguses rakendatakse riigi õigustloovate aktide ja üksikotsuste......õigustada erilaadset käsitlust. 1. Uurimisprobleem Keskkonnaõiguses rakendatakse riigi õigustloovate aktide ja üksikotsuste...
Euroopa Ühenduse keskkonnadirektiivide vahetu kohaldatavus
Maarja Oras
2009 6, Lk 348 - 357
...vahetut kohaldamist eraisikute omavahelistes suhetes. Keskkonnaõiguses tekkivate kolmepoolsete suhete puhul võib direktiivi......õiguse tähtsamaid ja unikaalsemaid tunnusjooni.*1 Keskkonnaõigus on Euroopa Ühenduse poliitikavaldkondade hulgas võrdlemisi...
1  2  3  järgmine lehekülg»