Menüü

Kokkuvõte

Uue väärtpaberituru seadusega äriseadustiku 291. peatükki lisatud aktsiate ülevõtmise instituut võimaldab aktsiakapitalist vähemalt 90% esindavaid aktsiad omaval aktsionäril (põhiaktsionäril) taotleda üldkoosoleku otsuse langetamist vähemusaktsionäridele kuuluvate aktsiate omandamise kohta. Kahe aasta eest jõustunud regulatsioon on seni saanud nii laiema avalikkuse kui ka erialapubliku hulgas vaid vähese tähelepanu osaliseks. Artiklis on selgitatakse aktsiate ülevõtmise olemust, ülevõtmisega seonduvaid aktsionäride ja üldsuse huve ning ülevõtmise funktsiooni.

Põhjalikumalt keskendutakse aktsiate ülevõtmise reguleerimise õiguslikele probleempunktidele ning praktilistele küsimustele. Nii on autori arvates Eestis kehtestatud aktsiate ülevõtmise regulatsiooni rakendusala väga lai. Aktsiate ülevõtmine on vaid kaudselt seotud ülevõtmispakkumisega, mistõttu vähemusaktsionäride kontrolli omandamise üle saavutatud pole. Samuti pole autori arvates piisavalt tagatud aktsionäride võrdne kohtlemine. Artiklis peatutakse ka seaduse rakendamise praktilistel probleemidel, nagu ülevõtmist teostava aktsionäri osalusläve kindlaksmääramine, õiglase hüvitise probleemidel ja ülevõtmise vaidlustamise küsimustel. Seadusandjale tehakse ettepanek reguleerida ülevõtmisõiguse kõrval ka ülevõtmiskohustus.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse