Menüü

Kokkuvõte

Subjektiivsesse teokoosseisu kuuluvad koosseisutunnused, mis puudutavad toimepanija sisemisi omadusi, võimeid ja seisundeid. Neid omadusi, võimeid ega seisundeid ei saa vahetult kindlaks teha ega kontrollida. Nende kohta saab aga järeldusi teha väliste asjaolude alusel. Nii näiteks on auto varguse korral võimalik selle omastamise eesmärki järeldada sellest, et toimepanija kasutab sõidukit kõigepealt kui omanik ja seejärel uputab varastatud auto jõkke.

Artiklis vaadeldakse esmalt karistatava teo koosseisu subjektiivseid elemente Saksa vaatepunktist ning seejärel arutletakse süülisuse ja vastutuse subjektiivsete aluste üle. Teises osas käsitletakse vastavaid norme Eesti karistusseadustikus. Kolmandaks esitatakse mõningaid võrdlevaid tähelepanekuid Eesti ja Saksa õiguse kohta.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse