Menüü

Kokkuvõte

Eesti liitumine Euroopa Liiduga on kaasa toonud suuri muutusi meie õigussüsteemis. Neis muudatustes orienteerumiseks tuleb tunda kohtusüsteemi, mille ühe osa moodustavad Euroopa Kohus ja esimese astme kohus. Mis on Euroopa Kohus? Kes seal töötavad? Millist menetluskorda kasutatakse? Kuidas kaitsta oma seisukohti? Artiklis peatutakse nendel ja teistel Euroopa Kohtuga seotud küsimustel.

Teemale lähenetakse menetluslikust aspektist ehk antud on ülevaade Euroopa Kohtu ja esimese astme kohtu menetluskorda reguleerivatest õigusaktidest. Käsitletud on kohtute koosseisu, töökorraldust, pädevust, tähtaegu jpm. Autori eesmärgiks on olnud teha seda võimalikult arusaadavalt, et tuua selgust nende institutsioonide tegevusse ning muuta nad seeläbi lähedasemaks. Artiklist leiab vastuse, millal ja kuidas on võimalik pöörduda Euroopa Kohtusse ja esimese astme kohtusse. Samuti aitab artikkel mõista liikmesriigi võimalusi kaitsta oma huve Euroopa Liidus.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse