Menüü

Kokkuvõte

Patendi järgi valmistatavale meditsiini- või taimekaitsetootele on võimalik pärast sellele turustusloa saamist taotleda täiendavat kaitset, mis seisneb selles, et patendiomanikule antakse monopoolne õigus teatud ajavahemiku jooksul pärast patendi kehtivuse lõppu toota ja müüa vastavat meditsiinitoodet või taimekaitsetoodet.

Eestis kehtestati meditsiinitoodete ja taimekaitsetoodete täiendava kaitse andmise võimalus patendiseaduse muudatustega, mis jõustusid 1. jaanuaril 2000. Vastava regulatsiooni aluseks võeti Euroopa õiguse aktid, kuid nii mõnigi kehtestatud regulatsioon erines Euroopa Liidus sätestatust.

1. mail 2004 jõustunud patendiseaduse muudatused lühendavad oluliselt vastavat siseriiklikku regulatsiooni. Nagu Euroopa õiguse otsekohaldamine nõuab, on nüüd meie patendiseadusest eemaldatud kõik, mis on reguleeritud Euroopa Liidu Nõukogu määrustega, ja jäänud on ainut reeglistik, mis on vajalik täiendava kaitse saamise toimingute sooritamiseks Eestis, s.t siseriiklike toimingute regulatsioon.

Artiklis esitatakse meditsiinitoodete ja taimekaitsetoodete täiendava kaitse praegu kehtiva regulatsiooni olulisemad aspektid koos kommentaaridega. Samuti juhitakse tähelepanu mõningatele täiendavat regulatsiooni vajavatele küsimustele, aga ka mõnele sisulisele probleemile Euroopa õiguse dokumentides enestes.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse