Menüü

Tulemused võtmesõna otsingule: "patent"

Tehisintellekti loodud leiutise patentimine
Dan-Erik Roosve
2021 10, Lk 728 - 736
...autorsust omistada. Lisaks ei paista selliste leiutiste patentimiseks olevat möödapääsmatut vajadust – on teisigi......patendi saamiseks õigustatud isik ja üldse leiutise patentimine. Levinud seisukoht on, et leiutise autor saab...
Salastatud leiutis Eesti õiguses
Jaak Ostrat
2012 7, Lk 565 - 572
...on salastatud leiutised tasemel, kus nad rahuldavad ka patentsuse nõudeid ning salastatuse puudumisel saaksid olla......mingil teisel viisil saanud avalikkusele teatavaks ja patenti sellele enam taotleda ei ole võimalik *6 , seega...
Intellektuaalomandi kaitse ja paralleelimport
Carri Ginter
2009 3, Lk 159 - 172
...tootmiseks kasutati Sterling Drug Inc’le kuuluvat patenteeritud meetodit.*20 Centrafarm sai ravimite müügist......kus selline piirang ei ole vajalik tema paralleelsetest patentidest tulenevate ainuõiguste tagamiseks.*23 Eeltoodud...
Leiutise uudsussoodustus
Jaak Ostrat, Raul Kartus
2002 10, Lk 695 - 701
...käsutusse (public domain) ja sellele leiutisele enam patenti ei saa, sest leiutisel puudub uudsus. See printsiip......pärast leiutajapoolset rumalust enam seda lahendust patentida, seega tehtud kulutused on tegelikult kaduma läinud...
Kas autori õigusi saab võõrandada?
Heiki Pisuke
1994 4, Lk 89 - 90
FAKTID Eesti Vabariigi põhiseaduse §39: „Autoril on võõrandamatu õigus oma loomingule. Riik kaitseb autori õigusi“. Autoriõiguse seaduse §46: „Teose kasutamine teiste isikute poolt. (1) Teose kasutamist ...
1  2  järgmine lehekülg»