Menüü

Tulemused võtmesõna otsingule: "patent"

Tehisintellekti loodud leiutise patentimine
Dan-Erik Roosve
2021 10, Lk 728 - 736
...autorsust omistada. Lisaks ei paista selliste leiutiste patentimiseks olevat möödapääsmatut vajadust – on teisigi......patendi saamiseks õigustatud isik ja üldse leiutise patentimine. Levinud seisukoht on, et leiutise autor saab...
Salastatud leiutis Eesti õiguses
Jaak Ostrat
2012 7, Lk 565 - 572
...on salastatud leiutised tasemel, kus nad rahuldavad ka patentsuse nõudeid ning salastatuse puudumisel saaksid olla......mingil teisel viisil saanud avalikkusele teatavaks ja patenti sellele enam taotleda ei ole võimalik *6 , seega...
Intellektuaalomandi kaitse ja paralleelimport
Carri Ginter
2009 3, Lk 159 - 172
...tootmiseks kasutati Sterling Drug Inc’le kuuluvat patenteeritud meetodit.*20 Centrafarm sai ravimite müügist......kus selline piirang ei ole vajalik tema paralleelsetest patentidest tulenevate ainuõiguste tagamiseks.*23 Eeltoodud...
Leiutise uudsussoodustus
Jaak Ostrat, Raul Kartus
2002 10, Lk 695 - 701
...käsutusse (public domain) ja sellele leiutisele enam patenti ei saa, sest leiutisel puudub uudsus. See printsiip......pärast leiutajapoolset rumalust enam seda lahendust patentida, seega tehtud kulutused on tegelikult kaduma läinud...
1  2  järgmine lehekülg»