Menüü

Kokkuvõte

Alates 2000. aastast on Euroopa Kohus teinud kuus lahendit kuldaktsiate kohtuasjades, mille vaidlusesemeks oli Euroopa Liidu liikmesriikide eriõigused erastatud äriühingutes. Viiel korral on Euroopa Kohus tuvastanud riikliku õiguse vastuolu asutamislepingu artikliga 56. Kuid kohtuasjas Komisjon vs. Belgia (C-503/99) kinnitas Euroopa Kohus, et kuldaktsiad ei ole per se ebaseaduslikud ning teatud eelduste olemasolul ei pruugi avalikule võimule kuuluvad eriõigused rikkuda asutamislepingut. Selle kohtuotsusega avas Euroopa Kohus ukse nendele liikmesriikidele, kes ei taha eriõigustest erastatud äriühingutes loobuda, ning liikmesriikidele, kes soovivad viia läbi äriühingute kuldaktsial põhinevat erastamist.

Artikli eesmärk on vastata küsimusele, milline on Euroopa Ühenduse õiguse mõju kuldaktsiatele Eestis. Autor analüüsib Euroopa Kohtu poolt formuleeritud seadusliku kuldaktsia kriteeriume. Käsitluse eesmärk on hinnata, millistel tingimustel võivad Eesti õiguse järgi antud avaliku võimu eriõigused erastatud ettevõtjates olla vastuolus Euroopa Ühenduse õigusega, samuti tõstatada kuldaktsiatega seotud probleeme Eesti õiguspraktikas, eelkõige seoses õiguskaitsevahendite kasutamisega ebaseaduslike kuldaktsiate vaidlustamiseks.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse