Menüü

Kokkuvõte

Töösuhetes põrkuvad sagedasti töötajate ning tööandjate huvid. Muuhulgas kollideeruvad töösuhte poolte huvid andmete ja informatsiooniga seotud küsimustes.

Nii töötaja huvi, et tema kohta ebamõistlikult palju andmeid ei kogutaks, kui ka tööandja huvi töötaja kohta teavet saada, on põhiseaduslikult tagatud. Viies töösuhte poolte huvide konflikti andmete ja informatsiooniga seotud küsimustes põhiõiguslikule tasandile, saab kaardistada mitmeid põhiõiguste ja -vabaduste kollisoone. Tööandjate õigusi kaitseb eelkõige põhiseaduse § 31, mis tagab ettevõtlusvabaduse. Tööandja põhiseaduslikult kaitstud õigused põrkuvad siin aga töötaja õigustega, sest igasugune töötaja kontrollimine ja tema kohta informatsiooni kogumine võib riivata põhiseaduse §-ga 26 kaitstud õigust eraelu puutumatusele. Teatud juhtudel võib töötajate e-kirjade jälgimise ning telefonikõnede pealtkuulamise puhul saada riivatud ka põhiseaduse §-s 43 sätestatud õigus sõnumisaladusele.

Põhiseaduse § 13 alusel on seadusandjal muuhulgas kohustus tasakaalustada töösuhte poolte põrkuvad põhiõiguslikud huvid andmete ja informatsiooniga seotud küsimustes. Artiklis arutletaksegi päevakohaste näidete varal, kas Eestis on töösuhte poolte huvid ja õigused andmetega seotud küsimustes asjakohaselt tasakaalustatud.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse