Menüü

Kokkuvõte

Eesti kohtupraktikas on laenatud ja juba aastaid tagasi kasutusele võetud õiguse üldpõhimõtteid, mida kasutavad Euroopa Kohus ja Euroopa Inimõiguste Kohus. Üks taolistest õiguse üldpõhimõtetest on proportsionaalsuse põhimõtte, mille seisundit, arengut ja funktsioone Euroopa Liidu õiguses artikkel käsitleb.

Autor tõdeb et Eesti õiguses tunnustatud proportsionaalsuse põhimõte on võrreldav vastava Euroopa Liidu õiguses tunnustatud põhimõttega. Kõik elemendid, millest proportsionaalsuse põhimõtte juures Eesti õiguses räägitakse, on olemas ka Euroopa Liidu õiguses. Samas, Euroopa Liidu ambitsioonikus reguleerida keerulisi majandusprotsesse üleeuroopaliselt ja Euroopa Liidu õiguse eripärane olemus on mõjustanud ka proportsionaalsuse põhimõtet Euroopa Liidus. Euroopa Liidu õiguses rakendatakse proportsionaalsuse põhimõtet nii Euroopa Liidu institutsioonide kui ka liikmesriikide rakendatud meetmete õiguspärasuse kontrollimisel. Seejuures tuleb arvestada, et liikmesriikide suhtes on kontroll sageli rangem.

Proportsionaalsuse põhimõtte sisu suhtes on Euroopa Kohtu lähenemine üsna paindlik ja mõnikord isegi ebamäärane. Euroopa Liidu õiguses sõltub proportsionaalsuse põhimõtte rakendamine suuresti konkreetsetest asjaoludest ning rakendatav kontrolliskeem võib märkimisväärselt varieeruda.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse