Menüü

Tulemused võtmesõna otsingule: "haldusõiguse põhimõisted ja printsiibid"

Üldkorraldusest määruseks ja vastupidi?
Madis Ernits
2022 7, Lk 451 - 462
Koroonapandeemia ja sellega toimetulemiseks kehtestatud Vabariigi Valitsuse korraldused muutsid taas kord aktuaalseks küsimuse, millisel juhul peaks täitevvõimu organ kasutama millist tegevusvormi – täpsemalt: ...
Tants ametiabi ümber
Triin Roosve
2022 7, Lk 463 - 472
...aegadesse, 2000. aastate algusesse. Lisaks kolmele haldusõiguse üldosa allikale – haldusmenetluse seadus *16 (HMS......mõistet juba 2004. aastal saksa õigusteadlase H. Maureri haldusõiguse üldosa õpiku eestinduses. *64 Kaasamise ja ametiabi...
Haldusõiguse euroopastumine
Friedrich Schoch
2017 1, Lk 27 - 41
...erinevad õiguslikud kaalutlused. Artiklis keskendutakse haldusõiguse üldosale ning haldusmenetluse õigusele ja halduskohtumenetluse......piiramise ning mõistmise lihtsustamise eesmärki, kuna haldusõiguse eriosa spetsiifika jääb tähelepanu alt välja. 1...
Eraõiguse normid avaliku korra osana
Illimar Pärnamägi
2016 6, Lk 388 - 400
...eristamist eraõiguse normidest veel mitu teistki Eesti haldusõiguses keskse tähtsusega normi (HMS *39 § 51 lg 1, HKMS......väljendub KorS § 4 lõikes 2 korrakaitseõiguse kui haldusõiguse ühe keskse haru oluline õiguspoliitiline seos Eesti...
Vangla kodukord ja selle vaidlustamise viisid
Liisi Mets
2015 10, Lk 679 - 685
Elu vanglas on ulatuslikult reguleeritud erineva tasandi õigusnormidega, mis ulatuvad rahvusvahelistest kokkulepetest haldustasandil antud üksikaktideni. Artiklis käsitletakse neist ühte – vangla kodukorda ...
1  2  järgmine lehekülg»