Menüü

Kokkuvõte

Me elame järjest enam globaliseeruvas maailmas. Nii nagu majanduses ja kultuuriski toob globaliseerumine õigusteaduses ja -hariduses kaasa rohkem võrdlemis- ja valikuvõimalusi. See viib paratamatult suurema konkurentsini suurema hulga õigusteaduskondade vahel. Ülikooli edu sõltub paljuski valitud strateegiast, sellest, mil määral suudetakse välismaailmas toimuvate muutustega kohaneda: kas globaliseeruvas maailmas valida avatuse tee või protektsionismi tee?

Autor küsib selle järele, millise tee on valinud Tartu Ülikool ning kust ülikooli arengukavas fikseeritud mõtted ja sihid pärit on. Autor on kahtleval seisukohal selles, kas Tartu Ülikooli õigusteaduskond suudab arengukavas fikseeritud eesmärgid aastaks 2008 ellu viia ja esitab oma nägemuse, kuidas saavutada Eesti õigusteaduse rahvusvahelistumine. Autori arvates tuleks meie õigusteaduses senisest enam rõhutada rahvusvaheliste teaduspublikatsioonide tähtsust. Teiseks tuleb teoks teha idee luua Tartu Ülikooli õigusteaduskonnas ingliskeelne (ja ehk ka mõnede ainete puhul saksakeelne) LL.M-programm. Kolmandaks peab autor vajalikuks käivitada Eesti Vabariigi Valitsuse stipendiumite ja grantide lisatoel välismaal kraadi kaitsnud noorte Eesti õigusteadlaste n-ö repatrieerimise programm.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse