Menüü

Kokkuvõte

Saksamaal on omanike, naabrite ja ehitusameti vahel avaliku naabrusõiguse kolmepoolne suhe. Selle mitte just alati harmoonilise kolmekesi koos eksisteerimise puhul tekivad mitmesugused õiguslikud probleemid.

Naabri kohtu kaudu realiseeritavat kaitseõigust avalikus ehitusõiguses reguleerib Saksamaal avalik naabrusõigus. Artiklis selgitatakse selle valdkonna sõlmküsimusi nagu naabri õiguslik staatus, naabrikaitse subjektid ja alused, kaitsenormi teooria rakendamine avalikus ehitusõiguses ning naabrit kaitsvate eeskirjade liigitamine naabrit üldiselt või osaliselt kaitsvateks normideks.

Artikli teises osas antakse lühike ülevaade olulisematest naabrusõiguse sätetest Saksamaa õiguses. Autor selgitab, et milliseid nõudeid peetakse naabrit üldiselt või osaliselt kaitsvateks ja milliseid mitte. Eraldi peatub autor kohtupraktika poolt kujundatud naabri arvestamise nõudel, mis ei loo individuaalseid õigusi, kuid millel võib olla kolmandat isikut kaitsev toime.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse