Menüü

Kokkuvõte

Iseenesest mõistetavaks, justkui loomulikuks reegliks peaks olema, et iga isik vastutab üksnes tema enda poolt tekitatud kahju eest. Siiski eksisteerib olukordi, kus ühiskond peab õiglaseks ja vajalikuks teha ühe isiku poolt tekitatud kahju eest vastutavaks hoopis teine isik. Selline lahendus saab olla õigustatud juhul, kui kahju põhjustaja ja selle kahju eest vastutaja on omavahel mingil tasandil tihedalt seotud. Teise isiku delikti eest vastutamise puhul saab rääkida eelkõige neljast juhust: selleks teiseks isikuks, kelle eest vastutatakse, võib olla deliktivõimetu alaealine, puude tõttu deliktivõimetu isik, deliktivõimeline alaealine või teenuse osutaja.

Käesolevas artiklis analüüsitakse, missugustel eeldustel üks isik teise isiku delikti eest vastutab. Põhitähelepanu on siiski suunatud süü elemendile kui ühele peamisele deliktiõigusliku vastutuse eeldusele. Teisiti öeldes uuritakse käesolevas artiklis eelkõige küsimust, kas selleks, et tekiks ühe isiku vastutus teise isiku delikti eest, on vajalik kahju tekitaja süü, kahju eest vastutaja süü või on hoopis tarvis, et etteheite saaks teha neile mõlemale. Seejuures antakse ka hinnang küsimusele, missugune lahendus on vastutuse subjektiivset elementi silmas pidades põhjendatud.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse