Menüü

Kokkuvõte

Selle aasta 24. mail saab 85 aastaseks Tartu Ülikooli emeriitdotsent Jüri Jegorov. Juubilari enda sõnade järgi ei piirdu juubel kunagi vaid ühe päeva, sünnipäevaga. See olevat vaid avapäev algavale juubeliaastale. Niisiis algab 24. mail hoopis Jüri Jegorovi juubeliaasta, mille vältel on põhjust juubilari nii mõnelgi puhul ja mõnelgi moel meeles pidada. Üks olulisemaid ümmargusi tähtpäevi Jüri Jegorovi jaoks mahub sellesse aastasse veel: 1. oktoobril möödub 60 aastat päevast, mil ta alustas tööd Tartu ülikooli õigusteaduskonna õppejõuna. Ta on üks väheseid, kel on tulnud auditooriumi ees seista tervelt sadakond semestrit: 1947–1961 vanemõpetajana, kaitses õigusteaduse kandidaadi kraadi 1950. aastal ja oli 1961–1995 dotsent (1961–1992 riigi ja õiguse teooria ja ajaloo kateedris, 1992–1995 Eesti õigusajaloo õppetoolis). 2007. aastal valis Tartu Ülikooli nõukogu Jüri Jegorovi ülikooli emeriitdotsendiks.

Lõpetanud 1946. aastal Moskva Diplomaatiaakadeemia*1, alustas Jüri Jegorov oma teaduslikku tegevust rahvusvahelise õigusega. Ent tal tuli Tartu ülikoolis hakata õpetama hoopis õigusajalugu. Tema eesti- ja venekeelsed uurimused on suurelt jaolt koondatud TRÜ kirjastuses ilmunud kogumikesse (sh eraldi autoriseeriad: „Riigi ja õiguse ajalugu“. 4. kd. 1959–1960; „ Вопросы истории государства и права Эстонской ССР до октябрьской революции “. 5. kd. 1966–1980). Jüri Jegorovi sulest on pärit senini ainsaks Eesti õigusajaloo üldkäsitluseks jäänud kõrgkooliõpik, mille on kirjutanud eestlane: „ История государства и права Эстонской ССР “ (Tallinn 1981). Ehkki pealkiri on formuleeritud tollaste kaanonite kohaselt, siis sisuliselt on vaatluse all ajajärk 13. sajandist kuni Oktoobrirevolutsioonini. Sellega on raamat hädavajalik abivahend igaühele, kes tahab tegeleda Eesti varasema õigusajalooga.

Nii mainitud kui ka mainimata tööd on õige pea lihtsasti üles leitavad, sest ilmumas on Jüri Jegorovi personaalnimestik. Loodame selle välja anda sügiseks, sest juubilar palus oma 85. sünnipäeva tähistamise sinna edasi lükata. Jüri Jegorovi juubeliaastal on plaanis avaldada ka mõni eestikeelne tõlge omal ajal olude sunnil vene keeles kirjutatud käsitlustest Eesti õigusajaloo kohta.

Kolleegide, õpilaste ja sõprade poolt Jürile õnne, tervist ning head juubeliaasta algust ja jätku soovides,

Marju Luts-Sootak ja Toomas Anepaio

1           Vt ka: P. Järvelaid. Jüri Jegorov – 80. – Juridica 2002/4, lk 275–276, kus on pikemalt juttu J. Jegorovi isast kunstnik Andrei Jegorovist , lapsepõlvest Tallinnas, sõja- ja õpinguaastaist Venemaal, õpetajatest ja ideelistest mõjutajatest.


Sulge

Sisenege veebiväljaandesse