Menüü

Kokkuvõte

Tänane Saksa keskkonnakaristusõigus sai alguse 1980. aastal vastu võetud 18. karistusseadustiku muutmise seadusest, millega seadusandja reformis põhjalikult keskkonnakaristusõigust ja lisas karistusseadustikku eraldi (28.) peatüki „Keskkonnavastased süüteod“. Mõned keskkonnavastased süüteod olid sätestatud ka juba varem, kuid need olid killustatult haldusõiguse eriosa seadustes. Selles niinimetatud harukaristusõiguses viibisid keskkonnavastased süüteod pigem varjusurmas. 18. karistusseadustiku muutmise seadus võttis – küll oluliste struktuurimuudatuste ja laiendustega – üle harukaristusõiguse koosseisud ja koondas need karistusseadustiku uude peatükki.

1994. aastal toimunud teine suurem keskkonnakaristusõiguse reform tõi kaasa olulised laiendused ja muudatused.

Artikkel annab ülevaate Saksamaa karistusseadustiku keskkonnavastaste süütegude koosseisudest, toob välja eri koosseisude probleemid ja tendentsid ning vaatleb lähemalt praktikas enamrakendatavaid koosseise.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse