Menüü

Kokkuvõte

Mis on infotehnoloogiline looming? See küsimus jaguneb kaheks, ontoloogiliseks ja õiguslikuks osaküsimuseks: mida kujutab endast infotehnoloogiline looming ning millistel tingimustel saab sellest autoriõiguse kaitse objekt? Esimene küsimus ei ole õigusliku küsimuse suhtes irrelevantne, kui esmapilgul nii ka näib: mitmeid olulisi IT-objektide identsuse ja identifitseerimise ning IT-sündmuste tõendamise probleeme saab lahendada üksnes siis, kui meil on olemas mingi ettekujutus selliste objektide olemise ja sündmuste toimumise viisidest ja vormidest. Just paljudest viisidest ja vormidest, sest kõnesoleva valdkonna objekte ja sündmusi iseloomustab keeruline kompositsiooniline ja dünaamiline olemus.

Teine aspekt puudutab kriteeriume, mis määravad loomingu tulemuste kuulumise autoriõiguse kaitse alla, teatavatel juhtudel ka muude õiguste kaitse alla. Ehkki me peame neid kriteeriumide juriidilisteks, tulenevad need IT-loomingu teatavatest olemuslikest tunnustest, millele õiguse looja on kindlaid sihte silmas pidades andnud õigusliku tähenduse ja otstarbe.

Lisaks neile kahele küsimusele vastuse otsimisele antakse artiklis lühike ülevaade, kuidas käsitleda kõnes ja tekstis eri maailmade eripalgelisi objekte. Probleem on IT-vallas aktualiseerunud seoses raskustega IT-nähtuste käsitlemisel, viimasel ajal aga laienenud ka teistesse sfääridesse seoses nn virtuaalmaailmade pealetungiga.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse